Herhalingslessen Reanimatie/AED

Om een goede spreiding van de cursisten te verkrijgen wordt u verzocht minimaal 2 data voor de herhalingsles(sen) reanimatie / AED  aan te kruisen.

Daarna wordt u ge´nformeerd welke datum voor u van toepassing zal zijn.

Hierbij geldt dat degene die het eerst inschrijft het meeste kans heeft op de aangegeven keuzedag.

 

 

Dinsdag   28 augustus 2018

Dinsdag  25 september 2018

 

Woensdag    3 oktober  2018

Woensdag    7 november 2018

Dinsdag    13 november  2018

Dinsdag    22 januari 2019

Naam  
Lid nummer
Telefoon (werk)
Telefoon thuis
E-mail

Opmerkingen:   

Dit formulier svp opsturen naar :

P. Kersten

Genualaan 41

5237 EC 's-Hertogenbosch

Of inleveren bij een van de oefenavonden

of d.m.v. onderstaande knop versturen